Kuchyňa – miesto harmónie

Kuchyňa….
 
je miesto, kde sa varí rodinné šťastie. Je to magické miesto, miesto harmónie, najdôležitejšia miestnosť v dome, ktorá viac ako akákoľvek iná vypovedá o životnom štýle človeka. Je to centrum zdravia nášho života.
 
Čo všetko je dôležité pri zariaďovaní a výbere miesta pre kuchyňu?
 
Smer do ktorého je kuchyňa nasmerovaná, má silný účinok na jej funkciu. ˇKeď vieme v ktorom smere leží naša kuchyňa, môžeme použiť “vzťahy piatich prvkov” na vytvorenie rovnováhy.
 
V prípade všetkých kuchýň je prvok ohňa, symbolizovaný varičom a elektrickými prístorujmi na varenie, v rozpore s vodu, symbolizovanou skutočnou vodou a chladničkou. Medzi nimi treba udražovať rovnováhu a dodržať vzdialenosť ohňa a vody ideálne aspoň 1meter.
 
V ideálnom prípade by mali kuchyne obsahovať kúsok z každého prvku. Takže riaďte sa pri zariaďovaní alebo prezariaďovaní kuchyňe intuitívne a citlivo.
 
pokračovanie článku si nájdete už zajtra ;-)

Leave a Reply